Normalt

Foto: Sabine Popp

Foto: Sabine Popp

Normalt ligger man ikke i området rundt den blå steinen en tirsdag klokken 08.00.

Foto Bergen Dansesenter

Foto Bergen Dansesenter

Normalt er man på vei et sted.

Normalt har man ting å gjøre og steder å være.

Normalt steder som er andre steder enn der man for øyeblikket befinner seg.

Foto: Sabine Popp

Foto: Sabine Popp

Normalt har man gjøremål og avtaler.

Normalt har man mennesker man skal treffe.

Foto: Ragnhild Gjefsen

Foto: Ragnhild Gjefsen

Normalt er man oppreist og i gang.

Foto: Ragnhild Gjefsen

Foto: Ragnhild Gjefsen

Normalt har folk nok med sitt eget.

Normalt vurderer man ikke den fysiske eller mentale helsen til folk man passerer.

Normalt har man oversiktlige, forståelige og forutsigbare gjøremål i det offentlige rommet.

Foto: Bergen Dansesenter

Foto: Bergen Dansesenter

Normalt bruker voksne mennesker kroppen innenfor et svært begrenset register.

Normalt står, går og sitter vi, og ler passelig høyt.

Normalt er det bare barn som leker og utforsker hva de kan bruke kroppene sine til.

At det normale er normalen, blir ikke påfallende før noe er mot normalt.

Foto: Sabine Popp

Foto: Sabine Popp

Disse bildene er fra min improvisasjon Vertikal under festivalen Dans. Et sted 29. april. Festivalen er en mønstring av stedspesifikk dansekunst (i sine mange valører og avskygninger) og ble arrangert av Bergen Dansesenter for annen gang. På nettstedet Framtidsdans.no ligger teksten Om kontroll, hvor jeg har oppsummert noen av erfaringene jeg sitter igjen med etter Dans. Et sted, for dansenerder og andre spesielt interesserte.