Huset mitt

Huset mitt ble laget på forespørsel av SCUBA (2013), scenekunsfestival for barn, på Barnas Kulturhus i Bergen. Huset mitt ble vist både som lukkede visninger for barnehage i ukedagene, og åpne visninger på lørdagene.

2013-11-06 13.59.57

Gjennom worshops i ulike barnehager i Bergen har jeg tenkt høyt sammen med barna rundt hva hus og rom er og kan være. Både bolighus og “kroppshuset” har vært gjenstand for undersøkelser.

I forestillingen får barna ansvar for å opprettholde og endre strukturene som dannes i rommet av et nettverk av tråder. Publikums innspill og assosiasjoner kan også komme til å virke inn på hva som utspiller seg underveis i forestillingen.

2013-11-06 13.59.53

Huset mitt undersøker kroppen som situert situasjon. Kropssubjektet er med nødvendighet det eneste mulige utgangspunkt for menneskelig liv og aktivitet, og står til enhver tid i ulike og skiftende forhold til rom. Selv om dette gjelder alle og er en universell begrensing, så har hver og en av oss våre individuelle, ulike og unike muligheter.