Om Bjelke i øye

Lisa Nøttseter er skaper, utøver og produsent for scenekunst. Hennes skapende virksomhet går under navnet Bjelke i øye.

Nøttseter er utdannet dansekunstner fra Skolen for Samtidsdans i Oslo og har en BA i kunstfilosofi fra Universitetet i Bergen. Hun er bosatt i Os kommune, og har i hovedsak sitt virke i Bergensregionen.

james-dean

“Jeg er opptatt av mennesker.

Menneskets plass i verden.

Det enkelte menneskets virkning på samfunnet, og samfunnets virkning på den enkelte.

Kroppens opplevelse av å være i verden. Og verden opplevd gjennom kroppen. “