Follower

Follower er et prosjekt initiert av Nora Adwan, britisk kunstner bosatt i Bergen.

IMG_3280

Første versjon var en tolv minutters performance ble vist i Kalfarlien 18., 3. og 4. oktober 2014. Follower består av videoarbeid og bevegelse. Prosjektet tematiserer forholdet mellom det levende tredimensjonale mennesket og den todimensjonale gjengivelse vi projiserer på og gjennom de mange skjermene vi omgir oss med.

Andre versjon av prosjektet, med tre skjermer, ble vist på Bergen Kjøtt 22. og 23. januar 2015. Videodokumentasjon av den visningen finnes her.

Follower_Conjoin