Denne stunden

Du og jeg. Her. 

Denne stunden er et improvisasjonsprosjekt for eldre på syke- og aldershjem som har turnert siden høsten 2013. Prosjektet er laget av og med dansekunstner Lisa Nøttseter for Den Kulturelle Spaserstokken. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Bergen Dansesenter og Søreide sykehjem ved aktivitør Solfrid Næss.Føtter2 Denne stunden

I løpet av 2016 utvider vi prosjektet til å omfatte syv nye dansere ulike steder i Norge. Dette er:

Mathilde Øverland, Møre og Romsdag

Lene Aareskjold, Rogaland

Tone Martine Kittelsen, Agder-fylkene

Nina Biong, Oslo

Marie Bergby Handeland, Oslo

Margrete Kvalbein, Østfold

Astrid Groseth, Hedmark/Oppland

Med oss på dette løftet har vi fått Grieg foundation, Foreningen for folkehelsen, Fond for lyd og bilde og Fond for utøvende kunstnere.

Denne stunden er korte improviserte forestillinger som skapes i møtet mellom danser og beboere. Danseren, med sine bevegelser og utforskning av rommet og menneskene hun møter, er motoren i forestillingen. Likevel er det tradisjonelle skillet mellom «utøver» og «publikum» forsøkt visket ut. Begge parter er seende og samtidig sett, både medskapere og mottakere. Danseren bruker ikke musikk eller andre effekter, det er kun kroppene og personlighetene til de tilstedeværende som er utgangspunktet. Beboerne er frie til å observere, involvere seg med lyder eller ord, eller til å involvere seg fysisk.

Hilse Denne stunden

Praktisk informasjon

Forestillingene finner sted i de eldres daglige oppholdsrom, eventuelt også i ganger og på enkeltrom.