Improvisatører søkes til Denne stunden

I samarbeid med Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans, ser jeg etter fire til seks improvisatører til prosjektet Denne stunden

Håkon ler

Denne stunden er improvisasjonsbaserte små forestillinger for eldre på syke- og aldershjem. Prosjektet har blitt vist i bergensområdet siden høsten 2013. Denne stunden har blitt mottatt med begeistring, både fra arrangører, personell ved institusjonene og mottakere av prosjektet. Både utøver og publikum opplever å komme nær hverandre gjennom kunsten, og tilstedeværende personell gir tilbakemeldinger på at de ser nye og andre sider av beboerne de arbeider med til daglig.

Denne stunden er skillet mellom «utøver» og «publikum» forsøkt visket ut. Begge parter er seende og samtidig sett, både medskapere og mottakere. Kroppene og personlighetene til de tilstedeværende er både utgangspunktet og målet for opplevelsen. Utøverens oppgave går i hovedsak ut på å lese, forstå og respondere på de personene hun møter. Beboerne er frie til å observere, involvere seg med lyder, sang eller ord, eller til å involvere seg fysisk. Møtene foregår i mindre grupper i de eldres oppholdsrom og dagligstuer.

Utøvere av Denne stunden får opplæring i konsept og metode for utøvelse av Denne stunden gjennom en ukes workshop (sommer/høst 2015). Alle workshopdeltakere får spille minimum tre forestillinger i regi av Bjelke i øye produksjoner i løpet av høsten 2015.

 

Vi ser etter:

  • Fire til seks utøvere som er bosatt eller har sitt virke i forskjellige regioner av landet fra nord til sør.
  • Utøvere med bakgrunn fra bevegelse eller dans, som har erfaring med bevegelsesimprovisasjon og bruk av stemme/lyd.
  • Uredde, åpne og nysgjerrige utøvere som er glad i mennesker og non-verbal kommunikasjon.
  • Selvstendige folk som er forberedt på reising i eget fylke, og kanskje i nabofylket. Det kan være en fordel å disponere egen bil.

 

En kort søknad med CV sendes til lisa@nottseter.no innen 10. desember. Vi er særlig opptatt av å høre om din erfaring med improvisasjon, og din motivasjon for å være utøver av Denne stunden. Spørsmål kan rettes samme sted.

Oppdraget er honorert. Størrelse på honoraret og antall utøvere vil avhenge av videre finansiering. Prosjektet er foreløpig støttet av Fond for lyd og bilde, og vil videre søke finansiering hos aktuelle kommuner, fylker og sentrale kulturfonds.

En presentasjon av prosjektet kan du se på seminarium.no 

Dokumentasjon fra alle vinkler

Flittige, flinke Nora Adwan har laget en dokumentasjonsvideo fra Follower.

Videoen er et utdrag fra vår tolv minutters performance og er å finne på Vimeo.

Prosjektet tematiserer skillet mellom det tredimensjonale, levende mennesket og den todimensjonale skjerm-gjengivelsen av et menneske. Videodokumentasjonen er med nødvendighet todimensjonal og slik sett faller en del av perspektivet bort. Likevel har Nora lykkes med å skape flere dimensjoner ved å filme fra flere vinkler og avstander, i tillegg til at videoene er tatt på ulike tider av døgnet.

Me, myself and I

2014-09-23 14.24.11

Meta meta meg. Ekkokammer på lerret.

Jeg danser duett med meg selv om dagen. Jeg er del av materialet til kunstner Nora Adwan, som nylig inviterte meg inn i sitt nystartede videoprosjekt. Foreløpig arbeider vi uten tittel, men med godt humør.Vi kjører på med første test av prosjektet neste helg i Kalfarlien 18. Mer info kommer.

2014-09-23 12.12.10

Projeksjon i fullfigur. Bildet er fra dagens økt i Noras studio i Damsgårdsveien.

 

Normalt

Foto: Sabine Popp

Foto: Sabine Popp

Normalt ligger man ikke i området rundt den blå steinen en tirsdag klokken 08.00.

Foto Bergen Dansesenter

Foto Bergen Dansesenter

Normalt er man på vei et sted.

Normalt har man ting å gjøre og steder å være.

Normalt steder som er andre steder enn der man for øyeblikket befinner seg.

Foto: Sabine Popp

Foto: Sabine Popp

Normalt har man gjøremål og avtaler.

Normalt har man mennesker man skal treffe.

Foto: Ragnhild Gjefsen

Foto: Ragnhild Gjefsen

Normalt er man oppreist og i gang.

Foto: Ragnhild Gjefsen

Foto: Ragnhild Gjefsen

Normalt har folk nok med sitt eget.

Normalt vurderer man ikke den fysiske eller mentale helsen til folk man passerer.

Normalt har man oversiktlige, forståelige og forutsigbare gjøremål i det offentlige rommet.

Foto: Bergen Dansesenter

Foto: Bergen Dansesenter

Normalt bruker voksne mennesker kroppen innenfor et svært begrenset register.

Normalt står, går og sitter vi, og ler passelig høyt.

Normalt er det bare barn som leker og utforsker hva de kan bruke kroppene sine til.

At det normale er normalen, blir ikke påfallende før noe er mot normalt.

Foto: Sabine Popp

Foto: Sabine Popp

Disse bildene er fra min improvisasjon Vertikal under festivalen Dans. Et sted 29. april. Festivalen er en mønstring av stedspesifikk dansekunst (i sine mange valører og avskygninger) og ble arrangert av Bergen Dansesenter for annen gang. På nettstedet Framtidsdans.no ligger teksten Om kontroll, hvor jeg har oppsummert noen av erfaringene jeg sitter igjen med etter Dans. Et sted, for dansenerder og andre spesielt interesserte.

Seminarium #2 er på nett

I januar reiste jeg fra min vestlandske utpost inn til Oslos oase av kloke kollegaer på Seminarium #2. På KhiO hadde Dansedyrkerne lagt til rette for uvanlig fine dager med mange gode samtaler, interessante diskusjoner og bra presentasjoner av svært forskjellige prosjekt.

2014-01-30 10.51.57

I bagasjen hadde jeg tatt med prosjektet Denne stunden. I tillegg til meg selv var det ni andre kunstnere som presenterte prosjektene sine. Nå er utdrag fra alle presentasjonene å finne på nett, og jeg anbefaler varmt å sette av litt tid til å dykke ned i de ulike kunstnernes presentasjoner, for her er det en god del edelt metall og oppriktig engasjement.

Du finner gavepakken her: Seminarium.no

God fornøyelse!

Stående, gående, rullende, ramlende

Dansens dag er under oppseiling. Bergen Dansesenter feirer med å arrangere endagsfestival for stedspesifikk dansekunst for andre gang. Medvirkende på Dans. Et sted i 2014 er en god gjeng med mye bra folk. Du finner opplisting og program på Bergen Dansesenter.

Selv deltar jeg med en utforskning som har har fått navnet Vertikal. Fysiske prøver er så vidt påbegynt, og kan observeres av mann i gata og folk med smale danseinteresser i Os Open sine lokaler på Osøyro mandager og torsdager.

Fretex har vært veldig kule og latt meg få plukke ut noen klær for anledningen fra sentrallageret på Kokstad. Nå mangler jeg kun en garderobe sentralt i Bergen sentrum.

asfalt_1

 

 

 

 

 

Os Open

Os Open er eit initiativ frå Os Bygg og Eigedom AS, som ønskjer å ta i bruk tomme lokale i sentrum av Os til ulike aktivitetar. Lag, organisasjonar og enkeltpersonar kan melde si interesse og få låne eit av lokala dei disponerar.

Eg veit ikkje om det er Norsk eller Engelsk “open”, men det er i alle høve ope nok til at eg får vere med. Hurra!

2014-03-10 09.21.31

Studio Gateplan stig dermed opp av oska. Denne gangen til meir systematiske tider, og med varmare gulv. Eg har ein stad å vere og osingane får noko å undre seg over. Du finn meg i Glass & Rammer-rommet på Oshjørnet, nesten kvar måndag og torsdag frå ni til elleve.

IMG_1474

Biletet Os Open har på nettsidene sine er dette her, som er frå Stine Kolaas Nash si framifrå biletserie av framsyninga Exit kick off.

Halvtygd, men ikkje uappetittleg

Halvtygd gjekk av stabelen for første gang den 20. februar. På førehand hadde eg omtala arrangementet som ein kveld med akutt kultur, på sokkeleisten med stor takhøgd. Delvis hippie, delvis hipt.

studio_e39_1

Ideen er ikkje ny, men er importert heile vegen frå Bergen by. Der har BIT Teatergarasjen ein gong i månaden noko dei kallar Prøverommet, der ein høveleg vis prøver ut saker og ting. Også på Halvtygd kan ein dele noko ein held på med, vil teste ut, eller vise frem. Ein uvørden ungdommens kulturmønstring, berre for vaksne – amatørar, halvproffe og proffane – alt i ei smørje.

Opprinneleg var det meininga å halde arrangementet i Studio Gateplan i Brugata, men grunna brå utflytting derfrå, så måtte også arrangementet flyttast. Studio E39 på Haugland opna dørane for Halvtygd, før dei egentleg har opna døra for noko som helst. Studio E39 opnar etter planen til hausten, og her vil operaomnia halda til. Lyset på bileta er litt raudleg (tydelegare på bileta enn det var i røynda), og det skuldast at mellom anna er ikkje det tekniske heilt på plass enno.

Under her har de folka som bidrog med ulike prosjekt som såvidt var smakt på, halvtygde, drøvtygde eller ferdigtygde.

Karen Eide Bøen synte fram eit tekst og røyrsleprosjekt kalla “Voice-over”:

studio_e39_7

Vidar Bratlund-Mæland stilte ut eit bilete og ein skulptur av nokre skjønne mus.

Vicky Pridmore stilte ut fem bilete med hennar karakteristiske strek.

Heidi Tronsmo las eit komplekst utdrag frå “Søvnløse Mar i New York”:

studio_e39_5

Sjølve dansa eg ein liten solo eg kalla “Møte med veggen”.

Jan-Ove Hansen las frå diktsamlinga “Natten før snøen kom”, og nokre nye dikt. Han nytta også høvet til å teste ut dikta sine med gitar til:

studio_e39_2

Tarjei Lyssand las nokre korte, underfundige tekstar om hendingar på reise:

studio_e39_3

Eg trur vi kan oppsummere det heile på klassisk vis. Alle var einige om at det hadde vore ein fin kveld.

Takk til alle bidragsytarar! Og ein særskild takk til Heidi Tronsmo og Glenn Erik Haugland som tjuvopna dørene til Studio E39!