Nytt prosjekt på Cornerteateret i februar

Rehearsing being human er en 100% improvisert forestilling av dansekunstner Lisa Nøttseter. Tid og sted er planlagt, mens innholdet i forestillingen er helt ukjent for både publikum og kunstner.

Livet er en usikker øvelse i å være menneske i en menneskekropp en kort stund på jorden. Rehearsing being human er en ekstremversjon av denne øvelsen. I denne forestillingen møter publikum den levende kroppen, mennesket, i fri dresur. Eller strengt tatt bortenfor enhver dressur. Mennesket på scenen utforsker øyeblikkets potensiale gjennom lyd, bevegelse, tanker, ord og fantasi, i møtet med blikket til menneskene på stolsetene.

Publikum inviteres til å bidra til forestillingen gjennom å låne ut objekter. Det kan være gjenstander eller klær som utøveren kan velge å ta med inn i improvisasjonen. Objektene tas med hjem igjen etter endt forestilling.

Spilles på Cornerteateret i Bergen

15. februar kl. 20.00

21. februar kl. 20.00

8. mars kl. 20.00

14. mars kl. 20.00

21. mars kl. 20.00

Varighet ca. 60 minutter

Pris: Ordinær kr. 150. Student, barn, honnør kr. 100

 

Billetter på Ticketco.no eller i døren.

Utøver og kunstnerisk ansvarlig: Lisa Nøttseter

Produsent: Ragnhild Gjefsen

Follower og Conjoin på Bergen Kjøtt

På Bergen Kjøtt torsdag 22. og fredag 23. januar kjører vi på med #2 av Follower. Denne gangen med tre skjermer. Jeg skal ikke forsøke meg på en fornorsket forklaring av prosjektet, men lener meg heller på den engelske infoteksten i det følgende.

 

 

Follower_Conjoin

Exhibition 22-23 January 20.00-22.00

Bergen Kjøtt
Skutevikstorget 1, Bergen

Conjoin

Kjersti Sundland|Anne bang-Steinsvik

In this site specific work, Kjersti Sundland and Anne Bang-Steinsvik is using real time audio
and video processing as an interface connecting the interior and external surroundings
of the building. Participation is explored through levels of technological invasion and feedback
connecting audience, performer and the projected image.

Follower

Nora Adwan|Lisa Nøttseter

Nora Adwan is working with dancer Lisa Nøttseter on a live and screen based work.
Recorded from several angles, Lisa moves between images of herself mapped out in the space.
There will be continuous performances throughout the evening, alternating between
the 2 works, Conjoin and Follower.

The exhibition is supported by Funds for Artistic Research, Bergen academy of Art and Design. Equipment, support and programming (Conjoin) by Stian Remvik.
BEK, Bergen Centre for Electronic art.

Les gjerne mer om prosjektene på Kunsthøgskolen i Bergen sin hjemmeside.

 

Godt nytt år!

En hel del elementer har falt på plass i løpet av 2014, som gjør 2015 til et år jeg gleder meg stort til. Flere ulike folk og funksjoner har blitt knyttet til prosjektene mine, og det er mange jeg ser frem til å samarbeide med og lære å kjenne. Her er en smakebit på noe av det som kommer i 2015:

Året starter på Bergen Kjøtt, hvor Nora Adwan og jeg viser en ny og langt mer kompleks versjon av Follower.

follower Kalfarlien 18

Foto: Nora Adwan

 

15. februar kommer soloimprovisasjonsprosjektet Rehearsing being humanCornerteateret. Der viser jeg fem fullstendig improviserte forestillinger i Søylesalen i løpet av februar og mars. Mer info kommer.

Ut over våren fortsetter samarbeidet med produsent Ragnhild Gjefsen og scenograf Silje Sandodden Kise om et forprosjekt på scenografi til prosjektet Hjemmefronten. Vi gleder oss til å få tid til å dykke ned i dette forprosjektet som er støttet av Bergen kommune og Norsk Kulturråd.

Jeg har vært så heldig å få tilbud fra Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans, om produsenttjenester tilsvarende en 20% stilling. Dette tiltaket gjør det mulig å få realisert flere prosjekter på en god måte. Det første vi gir oss i kast med sammen er å spre prosjektet Denne stunden til større deler av landet. Med oss på dette har vi en fin gjeng på syv dansere spredt ut over Sør-Norge. Turnéplanlegging for Exit kick off står også på planen for samarbeidet med Bergen Dansesenter.

Foto: Ragnhild Gjefsen

Foto: Ragnhild Gjefsen. Fra prosjektet Vertikal på endagsfestivalen Dans. Et sted, arrangert av Bergen Dansesenter

I løpet av 2015 lanseres også en logo for Bjelke i øye produksjoner. Hurra!

 

 

 

Improvisatører søkes til Denne stunden

I samarbeid med Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans, ser jeg etter fire til seks improvisatører til prosjektet Denne stunden

Håkon ler

Denne stunden er improvisasjonsbaserte små forestillinger for eldre på syke- og aldershjem. Prosjektet har blitt vist i bergensområdet siden høsten 2013. Denne stunden har blitt mottatt med begeistring, både fra arrangører, personell ved institusjonene og mottakere av prosjektet. Både utøver og publikum opplever å komme nær hverandre gjennom kunsten, og tilstedeværende personell gir tilbakemeldinger på at de ser nye og andre sider av beboerne de arbeider med til daglig.

Denne stunden er skillet mellom «utøver» og «publikum» forsøkt visket ut. Begge parter er seende og samtidig sett, både medskapere og mottakere. Kroppene og personlighetene til de tilstedeværende er både utgangspunktet og målet for opplevelsen. Utøverens oppgave går i hovedsak ut på å lese, forstå og respondere på de personene hun møter. Beboerne er frie til å observere, involvere seg med lyder, sang eller ord, eller til å involvere seg fysisk. Møtene foregår i mindre grupper i de eldres oppholdsrom og dagligstuer.

Utøvere av Denne stunden får opplæring i konsept og metode for utøvelse av Denne stunden gjennom en ukes workshop (sommer/høst 2015). Alle workshopdeltakere får spille minimum tre forestillinger i regi av Bjelke i øye produksjoner i løpet av høsten 2015.

 

Vi ser etter:

  • Fire til seks utøvere som er bosatt eller har sitt virke i forskjellige regioner av landet fra nord til sør.
  • Utøvere med bakgrunn fra bevegelse eller dans, som har erfaring med bevegelsesimprovisasjon og bruk av stemme/lyd.
  • Uredde, åpne og nysgjerrige utøvere som er glad i mennesker og non-verbal kommunikasjon.
  • Selvstendige folk som er forberedt på reising i eget fylke, og kanskje i nabofylket. Det kan være en fordel å disponere egen bil.

 

En kort søknad med CV sendes til lisa@nottseter.no innen 10. desember. Vi er særlig opptatt av å høre om din erfaring med improvisasjon, og din motivasjon for å være utøver av Denne stunden. Spørsmål kan rettes samme sted.

Oppdraget er honorert. Størrelse på honoraret og antall utøvere vil avhenge av videre finansiering. Prosjektet er foreløpig støttet av Fond for lyd og bilde, og vil videre søke finansiering hos aktuelle kommuner, fylker og sentrale kulturfonds.

En presentasjon av prosjektet kan du se på seminarium.no 

Dokumentasjon fra alle vinkler

Flittige, flinke Nora Adwan har laget en dokumentasjonsvideo fra Follower.

Videoen er et utdrag fra vår tolv minutters performance og er å finne på Vimeo.

Prosjektet tematiserer skillet mellom det tredimensjonale, levende mennesket og den todimensjonale skjerm-gjengivelsen av et menneske. Videodokumentasjonen er med nødvendighet todimensjonal og slik sett faller en del av perspektivet bort. Likevel har Nora lykkes med å skape flere dimensjoner ved å filme fra flere vinkler og avstander, i tillegg til at videoene er tatt på ulike tider av døgnet.