Follower på Bergen Kjøtt

I januar 2015 ble en ny versjon av prosjektet Follower vist på Bergen Kjøtt. Nora Adwan er hjernen bak prosjektet, og jeg er utøver.

Follower BK1

Adwan har gjort et omfattende arbeid med først å filme fra tre ulike vinkler, så “klippe ut” utøveren mot en svart bakgrunn, for siden å synkronisere tre ulike filmer fra tre projektorer.

For meg har den største utfordringen med dette arbeidet vært å få til å gjenskape et helt satt og svært detaljrikt materiale som beveger seg inn og ut av ulike skjermer. Videodokumentasjon av visningene finner du her.

Follower og Conjoin på Bergen Kjøtt

På Bergen Kjøtt torsdag 22. og fredag 23. januar kjører vi på med #2 av Follower. Denne gangen med tre skjermer. Jeg skal ikke forsøke meg på en fornorsket forklaring av prosjektet, men lener meg heller på den engelske infoteksten i det følgende.

 

 

Follower_Conjoin

Exhibition 22-23 January 20.00-22.00

Bergen Kjøtt
Skutevikstorget 1, Bergen

Conjoin

Kjersti Sundland|Anne bang-Steinsvik

In this site specific work, Kjersti Sundland and Anne Bang-Steinsvik is using real time audio
and video processing as an interface connecting the interior and external surroundings
of the building. Participation is explored through levels of technological invasion and feedback
connecting audience, performer and the projected image.

Follower

Nora Adwan|Lisa Nøttseter

Nora Adwan is working with dancer Lisa Nøttseter on a live and screen based work.
Recorded from several angles, Lisa moves between images of herself mapped out in the space.
There will be continuous performances throughout the evening, alternating between
the 2 works, Conjoin and Follower.

The exhibition is supported by Funds for Artistic Research, Bergen academy of Art and Design. Equipment, support and programming (Conjoin) by Stian Remvik.
BEK, Bergen Centre for Electronic art.

Les gjerne mer om prosjektene på Kunsthøgskolen i Bergen sin hjemmeside.

 

Dokumentasjon fra alle vinkler

Flittige, flinke Nora Adwan har laget en dokumentasjonsvideo fra Follower.

Videoen er et utdrag fra vår tolv minutters performance og er å finne på Vimeo.

Prosjektet tematiserer skillet mellom det tredimensjonale, levende mennesket og den todimensjonale skjerm-gjengivelsen av et menneske. Videodokumentasjonen er med nødvendighet todimensjonal og slik sett faller en del av perspektivet bort. Likevel har Nora lykkes med å skape flere dimensjoner ved å filme fra flere vinkler og avstander, i tillegg til at videoene er tatt på ulike tider av døgnet.

Me, myself and I

2014-09-23 14.24.11

Meta meta meg. Ekkokammer på lerret.

Jeg danser duett med meg selv om dagen. Jeg er del av materialet til kunstner Nora Adwan, som nylig inviterte meg inn i sitt nystartede videoprosjekt. Foreløpig arbeider vi uten tittel, men med godt humør.Vi kjører på med første test av prosjektet neste helg i Kalfarlien 18. Mer info kommer.

2014-09-23 12.12.10

Projeksjon i fullfigur. Bildet er fra dagens økt i Noras studio i Damsgårdsveien.