Dokumentasjon fra alle vinkler

Flittige, flinke Nora Adwan har laget en dokumentasjonsvideo fra Follower.

Videoen er et utdrag fra vår tolv minutters performance og er å finne på Vimeo.

Prosjektet tematiserer skillet mellom det tredimensjonale, levende mennesket og den todimensjonale skjerm-gjengivelsen av et menneske. Videodokumentasjonen er med nødvendighet todimensjonal og slik sett faller en del av perspektivet bort. Likevel har Nora lykkes med å skape flere dimensjoner ved å filme fra flere vinkler og avstander, i tillegg til at videoene er tatt på ulike tider av døgnet.